Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Paremiologia catalana comparada digital

  1. Tinc fam, set i son, si menge, bec i dorm, se'm passarà la fam, la set i la son
  2. —Tinc fred! —Arrima't a la paret
  3. —Tinc fred. —Abriga't amb la capa de sant Josep!
  4. —Tinc fred. —Si tens fred, arremuga't amb un pet
  5. Tinc ganes que em llicenciïn i tornar a Castelló per anar a posar un ciri a l'ermita de Lledó
  6. —Tinc mal de cap. —T'untarem el cul amb oli
  7. Tinc sa panxa que em fa mal i es budells se'm desavenen; es verros des Mercadal no sé quin mal any pretenen
  8. —Tinc set —Jo en tinc vuit i encara no bec
  9. —Tinc set —Pixa i beuràs calentet
  10. Tinc set! —Pixa a la taula i beu a galet!