Ziu-ziu
Zub-zub
Zuc-zuc
Zum-zum
Zum-zum-zum, al sol les mosques, i el vi, a les fosques
Zzzzzzz