Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Paremiologia catalana comparada digital

  1. Un bon mosso, un bon patró
  2. Un bon parell de bous per llaurar i un mal ase per sembrar
  3. Un bon sargit acredita el sastre i una filla grassa, la madrastra
  4. Un bon selvatà, a Paretdelgada ha d'anar
  5. Un bon sopar sense vi és un ball sense orquestra
  6. Un bon traguet rejoveneix el vell
  7. Un bon ventrell paeix les pedres
  8. Un bonic bonet ha regalat a en Benet Bonet
  9. Un bony, dos bonys, tres bonys té el codony
  10. Un bou no fa més que un rastre