A Alella són cargolers, que els cargols en treuen banya

4 recurrències en 3 variants.

1. A Alella són cargolers quan els cargols treuen banya (1989, 1 font)

D'una cançó d'un mariner de Mataró que repassa moltes poblacions de la costa catalana.

Font: Recollit per Joan Amades a "Refranys geogràfics".

2. A Alella són cargolers, que els cargols en treuen banya (1992, 2 fonts)

3. A Alella són cargoles / qu'els cargols ne treuen banya; / al Masnou són palangres / que al ponent van a palangra (1937, 1 font)

Aqueixa cançó fou dictada per un pilot de Mataró. PER tractar-se d'una vella cançó on s'hi esmenten els pobles de la costa, en reproduïm el tros que fa referència als pobles compresos entre Vilanova i Blanes, i que en Pellicer esmenta en la seva obra 'Illuro'.