A Argentona, repicatruges

5 recurrències en 3 variants.

1. A Argentona Repicatruges (1937, 1 font)

En ocasió d'haver d'anar a Argentona el senyor Bisbe de visita pastoral, per fer-li major honor enviaren un home al campanar amb l'encàrrec que així que veiés el cotxe bisbal donés avís per engegar les campanes al volt. El bon home veié un vehicle, que.

Cregué que era la carrossa del senyor Bisbe i donà avís. Al moment voltaren les campanes i sortiren les autoritats a rebre la dignitat…, però resultà que era un carro ple de truges.

Lloc: Argentona.

Amades i Gelats, Joan (1937): 'Refranys personals', dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (BCEC), núms 504 a 511 (maig a desembre del 1937) «Refranys geogràfics», p. 121. Centre Excursionista de Catalunya.

3. A Argentona, repicatruges (1951, 3 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys geogràfics. Catalans», p. 1207. Editorial Selecta-Catalonia.

En ocasió d'haver d'anar a Argentona el senyor bisbe, per fer-li major honra, els habitants d'Argentona enviaren un home al campanar amb l'encàrrec que avisés quan el veiés arribar.

El va confondre amb un carro de truges i les autoritats van sortir a rebre'l.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Refranys geogràfics», p. 202. Editorial de Vecchi.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XII. La geografia. Viles, ciutats i països», p. 478. Edicions 62.