A Argentona, repicatruges

5 recurrències en 3 variants.

1. A Argentona Repicatruges (1937, 1 font)

En ocasió d'haver d'anar a Argentona el senyor Bisbe de visita pastoral, per fer-li major honor enviaren un home al campanar amb l'encàrrec que així que veiés el cotxe bisbal donés avís per engegar les campanes al volt. El bon home veié un vehicle, que.

Cregué que era la carrossa del senyor Bisbe i donà avís. Al moment voltaren les campanes i sortiren les autoritats a rebre la dignitat…, però resultà que era un carro ple de truges.

Lloc: Argentona.

3. A Argentona, repicatruges (1951, 3 fonts)

En ocasió d'haver d'anar a Argentona el senyor bisbe, per fer-li major honra, els habitants d'Argentona enviaren un home al campanar amb l'encàrrec que avisés quan el veiés arribar.

El va confondre amb un carro de truges i les autoritats van sortir a rebre'l.