A animal donat no li posis peròs

13 recurrències en 7 variants.

1. A animal donat no li poses peròs (2011, 1 font)

Posar peròs = traure defectes.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 5. Web.

2. A animal donat no li posis peròs (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La conformitat i la disconformitat», p. 104. Pagès Editors.

4. A animal donat, no li posis peros (1988, 5 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Donar». Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de besties i animals», p. 111. Editorial Millà.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 19. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals». Web.

5. A animal donat, no li posis pèros (2008, 2 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.

Equivalent en esperanto: Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Animals salvatges i domèstics | Sovaĝaj kaj hejmaj bestoj», p. 28. Associació Catalana d'Esperanto.

6. A l'animal donat, no li posis 'peros' (1998, 2 fonts)

Sinònim: El (o allò) que et sigui donat, pren-ho de bon grat.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «179», p. 59. Garsineu Edicions.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «IV. El món natural. Bèsties», p. 108. Garsineu Edicions.

7. A l'animal donat, no li posis 'peròs' (1987, 1 font)

Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «Bèstia», p. 41. Editorial Millà.