A betzef

13 recurrències en 4 variants.

1. A betzef (1982, 10 fonts)

Sinònim: A balquena.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 32. Editorial Diàfora.

Abundosament, molt.

Aquella nit els lladres van robar rellotges i joies a betzef / Les peres s'han acabat, però de pomes, n'hi ha encara a betzef, si en vols.

Sinònim: A balquena, a la plena.

Font: * / R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Abundosament». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Molt.

Lloc: Menorca.

Ferrer Ginard, Andreu: Paremiologia «Modismes i locucions. A», p. 2. Cultura Popular de Menorca.

Els pretendents ─aquell dia en vaig tenir a betzef─ havien de decantar dues o tres al·lotes per arribar a mi.

Lloc: Mallorca.

Oliver, Maria Antònia (1992): Joana E. «II», p. 44. L'Avui / El Punt Avui.

Sinònim: Veg. A balquena.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Betzef». Editorial Barcanova.

Abundosament, molt.

Sinònim: Veg. A balquena.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «A», p. 6. Edicions 62.

Molt: en abundància.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Mesures i posicions. Quantitat», p. 61. Edicions 62.

Però ells no tenen l'expressió a betzef i nosaltres sí.

Solsona, Ramon: Avui «"Sala i alcova". "ECU, OTAN, SARFA i VALVI"», p. 56. L'Avui / El Punt Avui.

A Mallorca.

Rebaixes a balquena (o a betzef).

Sinònim: A balquena.

Veny, Joan (1993): Actes del II Cong. Int. de la Ll. Cat. Lingüística Soc. IV «"Les varietats dialect. i els estudis dialect."», p. 35. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Locucions adverbials de manera.

Sinònim: Abundosament.

(1997): Curs d'escriptura catalana «17.1 L'adverbi», p. 17.7.

3. Sortir a betzef (1992, 1 font)

No patia gens ni mica, però sabia que si no venia en Miquel no aguantaria gaire perquè la sang, vermella, sortia a betzef del cos i del cap.

Lloc: Mallorca.

Oliver, Maria Antònia (1992): Joana E. «X», p. 185. L'Avui / El Punt Avui.

4. Á betsef (1880, 1 font)

Molts, en gran quantitat.

Peña i Nicolau, Pere d'Alcàntara (Pep d'Aubenya) (1880): La Ilustració catalana (10-11-1880), núm.13 «El capellá moro de la llonja», p. 99. Revista La Ilustració Catalana.