Indulgent sempre seràs i ton premi trobaràs

3 recurrències en 2 variants.

2. Indulgent sempre seràs, i ton premi trobaràs (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Juzga con amor y no tendrás rigor.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. I», p. 807. Antoni López, Editor.