Si canta la cogullada després de Sant Joan, blat endavant

7 recurrències en 3 variants.

1. Si canta la cogollada després de sant Joan, blat endavant (1983, 1 font)

Sèria de refranys referits a moment de l'any i al solstici.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català IV «24 de juny. Sant Joan», p. 264. Salvat, S.A. de Ediciones.

2. Si canta la cogullada després de Sant Joan, blat endavant (1999, 5 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals. Dites sobre els ocells. Dites sobre les cogullades». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys de Músics. Dites sobre músics, música, balls i instruments». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juny». Web.

3. Si canta la cogullada després de sant Joan, blat endavant (1951, 1 font)