Xuclar-li la sang

5 recurrències en 5 variants.

1. Xuclar la sang (1997, 1 font)

Explotar.

Aquest paio és un prestamista, que viu de xuclar la sang dels pobres.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Xuclar tr.», p. 324. Edicions 62.

2. Xuclar la sang (a algú) (2004, 1 font)

Empobrir algú per enriquir-se ell / llevar a algú tot el que té, treure'n el màxim profit desposseint-lo de coses necessàries / treure-li tot quant té, treure'n el profit major, desposseint-lo de coses necessàries.

La dona va xuclar la sang al seu marit i quan l'home es va quedar sense un ral ella el va deixar.

Sinònim: Castigar la butxaca, eixugar la butxaca (a algú), deixar (algú) sense un cèntim, escurar les butxaques (a algú).

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Empobrir». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

3. Xuclar la sang (d'algú) (1997, 1 font)

Enriquir-se empobrint un altre.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Diners. Enriquir-se», p. 27. Edicions 62.

5. Xuclar-li sa sang (1984, 1 font)

Treure profit d'es seu esforç.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. X. Conjugacions vàries», p. 141. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.