Xuclat de galtes

5 recurrències en 3 variants.

1. Xuclat (o begut) de galtes (1997, 1 font)

2. Xuclat de galtes (1995, 3 fonts)

Amagrit (magre = sense greix).

Carmina (2008): c6rm1n6prova «Algunes frases fetes - Sentit figurat». Web.

Molt prim / de galtes enclotades.

És un noi alt, xuclat de galtes, que sembla malalt.

Sinònim: Begut de cara, begut de carns, xuclat de queixos, eixut de carns, tenir les galtes xuclades, no tenir cara per a senyar-se, quedar amb la pell i l'os.

Font: R-M.

Molt prim.

Sinònim: Veg. Amb la pell i l'os.

3. Xuclat de galtes (o de cara) (2007, 1 font)