Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

A contrallum

El docte guaità a contrallum el flascó, agità el seu contingut i sentencià: [...].
Posat entre la llum i l'ull.
Aquesta fotografia és feta a contrallum i té un bon joc d'ombres.
Sinònim: A contraclaror, de besllum.
Font: R-M.
Hi ha imatges que només es poden veure a contrallum.
Lloc: Vic (Osona).
Al pont encara es perfilaven a contrallum siluetes de soldats ressaguers.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
El rebria a contrallum i allò acabaria de destarotar-lo, d'abaixar-li els fums que li quedessin si és que li'n quedava algun.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
[...] van observar-los mentre la barca, una ombra blava retallada a contrallum contra el sol de color carabassa, s'allunyava de la vora.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
La imaginada de costat, amb el sol al fons i les siluetes de tots dos a contrallum.
El veia a contrallum, i el contrallum que veia li va recordar, un instant, la cara del Ramon-Maria.
Era davant de l'aparador d'una botiga de roba de dona i es veia reflectit al vidre: una silueta a contrallum.
També com a subentrades han aparegut tot de dites i frase fetes, que a poc a poc van engreixant el diccionari en un terreny, el dels modismes, que sempre ha estat un petit forat negre lexicogràfic.
Posat entre la llum i l'ull.
Sinònim: Veg. A contraclaror.
Amb l'objecte entre la llum i l'ull.
El va exposar a la claror i se'l mirà a contrallum.