A contrallum

El docte guaità a contrallum el flascó, agità el seu contingut i sentencià: [...].

Posat entre la llum i l'ull.

Aquesta fotografia és feta a contrallum i té un bon joc d'ombres.

Sinònim: A contraclaror, de besllum.

Font: R-M.

Hi ha imatges que només es poden veure a contrallum.

Lloc: Vic (Osona).

Al pont encara es perfilaven a contrallum siluetes de soldats ressaguers.

Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).

Moncada, Jesús (1988): Camí de sirga «Segona part. L'illa dels tretze sants. VI», p. 185. Edicions de la Magrana.

El rebria a contrallum i allò acabaria de destarotar-lo, d'abaixar-li els fums que li quedessin si és que li'n quedava algun.

Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).

Moncada, Jesús (1988): Camí de sirga «Tercera part. Cendra de calendari. III», p. 216. Edicions de la Magrana.

[...] van observar-los mentre la barca, una ombra blava retallada a contrallum contra el sol de color carabassa, s'allunyava de la vora.

Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).

Moncada, Jesús (1988): Camí de sirga «Tercera part. Cendra de calendari. III», p. 222. Edicions de la Magrana.

La imaginada de costat, amb el sol al fons i les siluetes de tots dos a contrallum.

Monzó, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia «Capítol cinquè- 7.», p. 51. Quinze Grans Èxits AIE.

El veia a contrallum, i el contrallum que veia li va recordar, un instant, la cara del Ramon-Maria.

Monzó, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia «Capítol desè- 10.», p. 116. Quinze Grans Èxits AIE.

Era davant de l'aparador d'una botiga de roba de dona i es veia reflectit al vidre: una silueta a contrallum.

Monzó, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia «Capítol dotzè- 2.», p. 138. Quinze Grans Èxits AIE.

També com a subentrades han aparegut tot de dites i frase fetes, que a poc a poc van engreixant el diccio­nari en un terreny, el dels modismes, que sempre ha estat un petit forat negre lexicogràfic.

Posat entre la llum i l'ull.

Sinònim: Veg. A contraclaror.

Amb l'objecte entre la llum i l'ull.

El va exposar a la claror i se'l mirà a contrallum.