Paremiologia catalana comparada digital

Al mariner més vell la mar li posa en perill sa pell

27 recurrències en 6 variants. Primera citació: 1988.

La mar, al mariner més vell, posa en perill la pell

9 fonts, 1996.

Al mariner més vell la mar li posa en perill sa pell

6 fonts, 2006.
Dels riscos que comporta la mar per a l'home, n'han nascut adagis realment bonics.

La mar al mariner més vell, posa en perill la pell

6 fonts, 1988.
Refranys que parlen de la duresa de la vida dels mariners.
Lloc: Marina Baixa.
Lloc: País Valencià.

La mar al mariner més vell posa en perill la pell

3 fonts, 1999.
Lloc: Penedès.
Font: Comes, Els exvots, 22.

La mar, al mariner més vell posa en perill la pell

2 fonts, 1995.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).

Al mariner més vell, la mar li posa en perill sa pell

1 font, 2011.