Paremiologia catalana comparada digital

Amb cara i ulls

23 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1968.

Amb cara i ulls

21 fonts, 1968.
Ser una persona com cal, formal, seriosa.
Per això ens agradaria per la salut democràtica del nostre club que el previsible triomf del president Núñez pogués contrastar-se amb una alternativa amb cara i ulls.
Ben fet.
Només se li han imputat conspiracions amb cara i ulls.
Com a llibre, aquesta vegada no d'un filòsof, sinó d'un historiador, els catalans ja apareixem més amb cap i peus, de carn i ossos, amb cara i ulls, amb múscul i nervi, amb ang i fetge.
Ben fet. Amb cara i ulls' és el títol d'aquest diccionari de dites i refranys sobre l'ull.
Ben fet.
Vull fer un llibre amb cara i ulls.
Sinònim: Com cal; Com Déu mana.
Equivalent en castellà: Como es debido; Como Dios manda.
Tanmateix, el 1993, i amb motiu d'una nova remodelació ministerial, González va necessitar algú amb cara i ulls per substituir Rosa Conde com a portaveu del govern.
És un dimecres amb més cara i ulls que dies passats.
Anhels i esperances amb cara i ulls.
Un dia tal com cal, amb cara i ulls.
Un dia positiu, simpàtic i dinàmic fins al capdamunt de tot, amb algun enrenou i els seus ets i uts, però en una constant constructiva, amb cara i ulls.
Es tracta d'un dijous amb cara i ulls i encara força aprofitable.
Si vols que la teva vida tingui un sentit i una raó de ser, un objectiu clarificador, amb cara i ulls, aleshores hauràs de ser conseqüent amb tots els teus actes i resolucions finals.
Lloc: Marina Baixa.
Lloc: Marina Baixa.
Amb cent aforismes ja es podia endegar un llibre amb cara i ulls.
Sempre pots fer l'ull viu i idear un pla amb cara i ulls per aconseguir-les.
Havíem arribat a fer algunes actuacions tots tres sols, més de broma que no pas com a projecte amb cara i ulls.
Lloc: Girona (Gironès).

Amb més cara i ulls

1 font, 1995.
Després de les malifetes d'aquests dies passats, arriba aquest divendres amb més cara i ulls i com Déu mana.

De cara i ulls

1 font, 2000.
De molt de seny i digne de respecte.
Lloc: Illes Balears.