Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Anar-se-li'n de la memòria

12 recurrències en 8 variants. Primera citació: 1803.

Anar-se-li'n de la memòria (a algú)

1 font, 2004.
Oblidar / perdre la memòria d'alguna cosa, no recordar-la.
No recordo què t'havia de dir, se me n'ha anat de la memòria.
Sinònim: Anar-se-li'n del cap (a algú), escapar-se-li de la memòria (a algú), esborrar-se-li de la memòria (a algú).

Anársen de la memoria

1 font, 1803.
F. met.
Equivalent en castellà: Barrerse de la memoria.
F. met.
Equivalent en castellà: Irse de la memoria.
F. met.
Equivalent en llatí: Memoria aliquid excidere, labi.

Anársen ó fugir de la memoria

1 font, 1805.
Equivalent en castellà: Barrerse de la memoria.
Equivalent en llatí: Memoria excidere, labi.

Esborrar-se-li de la memòria (a algú)

1 font, 2004.
Oblidar / perdre la memòria d'alguna cosa, no recordar-la.
Sort que m'ho has recordat perquè se m'havia esborrat de la memòria.
Sinònim: Despintar-se-li de la memòria (a algú), anar-se-li'n de la memòria (a algú), escapar-se-li de la memòria (a algú), caure-li de la memòria (a algú).

Escapar-se-li de la memòria (a algú)

1 font, 2004.
Oblidar / perdre la memòria d'alguna cosa, no recordar-la.
Aquell encàrrec se m'ha escapat de la memòria.
Sinònim: Anar-se-li'n de la memòria (a algú), despintar-se-li de la memòria (a algú), esborrar-se-li de la memòria (a algú), fugir-li del cap (a algú).

Exirse de la memoria

1 font, 1805.
Sinònim: V. Exirse.

Exirse de la memoria, del cap

1 font, 1803.
Sinònim: V. Anársen de la memoria.

Exirse, exirse de la memoria

1 font, 1803.
F. olvidarse d'alguna cosa ab que s' debia ensar.
Equivalent en llatí: Memoria excidere.
F. olvidarse d'alguna cosa ab que s' debia ensar.
Equivalent en castellà: Pasarse alguna cosa.