Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Anar a sopar amb sant Pere

16 recurrències en 9 variants. Primera citació: 1935.

Anar a sopar amb sant Pere

4 fonts, 1935.
Morir-se.
Quan es vol dir, d'alguna manera no gaire luctuosa, que algú l'ha dinyada.
Morir-se (en llenguatge familiar i humorístic).
De ben jove la Marina va anar a sopar amb sant Pere.
Sinònim: Anar a sopar amb Déu.

Anar a sopar amb Déu

3 fonts, 2004.
Pietoses. De: Carbó, Amadeu; Cubillos, Jordi.
Font: Fins aquí hem arribat (Ed. Morera, Barcelona, 2018).
Morir-se (en llenguatge familiar i humorístic).
Deien que estava tan malalt que aviat aniria a sopar amb Déu.
Sinònim: Anar a sopar amb sant Pere.

Anar a sopar amb Sant Pere

2 fonts, 2013.
Morir.
Sinònims de morir-se.
Lloc: És d'abast general.

Anar-se'n a sopar amb sant Pere

2 fonts, 1984.
Deixar aquest món (il·lustrat).
Lloc: Menorca.
Morir.
Sinònim: Fer es qüec | Anar a fer valmes | Anar a criar valmes | Batre es peus | Fer es dos de basto | Anar-se'n a veure sant Pere | Fer es darrer badall | Badallar | Pujar an es blau.
Lloc: Mallorca.

Anar a sopar amb Déu o amb Sant Pere

1 font, 2008.
Morir-se.

Anar a sopar amb el Pare etern

1 font, 1935.
Morir-se.

Anar-se'n a sopar amb Sant Pere

1 font, 1984.
Deixar aquest món.
Lloc: Menorca.

Anar-se'n a veure Sant Pere

1 font, 1969.

Anar-se'n a veure sant Pere

1 font, 1999.
Morir.
Sinònim: Fer es qüec | Anar a fer valmes | Anar a criar valmes | Batre es peus | Fer es dos de basto | Anar-se'n a sopar amb sant Pere | Fer es darrer badall | Badallar | Pujar an es blau.
Lloc: Mallorca.