Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Bon Sant Jordi i Santa Creu, hi haurà vi per tot arreu

29 recurrències en 13 variants. Primera citació: 1951.

Bon Sant Jordi i Santa Creu, hi haurà vi pertot arreu

8 fonts, 1999.

Bon Sant Jordi i Santa Creu hi havia vi per tot arreu

4 fonts, 2006.
La Santa Creu és el 3 de maig.
Sant Jordi és el 23 d'abril.
Lloc: Baix Empordà.

Per Sant Jordi, Santa Creu, hi havia vi per tot arreu

3 fonts, 2008.
La Santa Creu és el 3 de maig.
Sant Jordi és el 23 d'abril.

Bon Sant Jordi i Santa Creu, hi ha vi per tot arreu

2 fonts, 2008.

Bon Sant Jordi i Santa Creu, hi haurà vi per tot arreu

2 fonts, 2021.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002).

Bon Sant Jordi i Santa Creu hi haurà vi pertot arreu

1 font, 2008.
Haurà estat un any bo per a la vinya.

Bon Sant Jordi i Santa Creu, / hi ha vi per tot arreu

1 font, 2014.
Lloc: Baix Empordà.

Bon Sant Jordi i Santa Creu, / hi haurà vi per tot arreu

1 font, 2023.

Bon sant Jordi i Santa Creu, hi haurà vi per tot arreu

1 font, 2021.

Bon sant Jordi i santa Creu, hi haurà vi per tot arreu

1 font, 1983.
Del temps que fa el dia d'avui hom en dedueix diferents pronòstics de caient agrícola.

Bon sant Jordi i santa Creu, hi haurà vi pertot arreu

1 font, 1951.

Per Sant Jordi, Santa Creu, / hi havia vi per tot arreu

1 font, 2014.
Primavera. Abril.
Lloc: Baix Empordà.

Per Sant Jordi, Santa Creu, Hi havia vi per tot arreu

1 font, 2023.