Paremiologia catalana comparada digital

Fer mostra

10 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1805.

Fer mostra

3 fonts, 1805.
Un objecte, ser voluminós. Pot tenir l'origen en la indústria surotapera, referint-se a les mostres que els encarregats prenien per al 'trio' (triatge).
Lloc: Palafrugell.
Una persona, tenir una presència física notable.
Lloc: Palafrugell.
F. fer acció, fer semblant.
Equivalent en castellà: Amagar.
F. fer acció, fer semblant.
Equivalent en castellà: Hacer ademan.
F. fer acció, fer semblant.
Equivalent en llatí: Indicare.
F. fer ostensió ú ostentació.
Equivalent en castellà: Hacer alarde, ostentacion.
F. fer ostensió ú ostentació.
Equivalent en llatí: Ostentare.
Fer cal·ligrafia, però sense editorial, en la llibreta i treballant els mestres a mà.

Fer mostra ò acció

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Hacer ademán.

Fer mostra ò paries

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Hacer alarde.