Paremiologia catalana comparada digital

La gallina pon cantant i la dona plorant

23 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1936.

La gallina pon cantant i la dona plorant

13 fonts, 1951.
Dit de les dones i el seu patiment al moment del part.

La gallina cantant i la mare plorant fan la fillada

8 fonts, 1936.
Fillada = criaturada. Qui cria, se sacrifica i pateix pels fills.

La gallina cantant i la dona plorant fan la fillada

1 font, 2021.

La gallina poc cantant i la dona plorant

1 font, 2006.