Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Mar lluent, pluja o vent

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
El·lipsi de l'expressió temporal.
Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 84. Publicacions de la Universitat de València.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).
Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «La mar i la seva gent». Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys del Mar. Dites sobre el mar». Web.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «Del temps», p. 26. Autoedició.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Oratge, elements, astres, temps cronològic i collites. Aigües dolces i salades», p. 644. Web.
Sinònim: Cel rogent, pluja o vent.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la mar i la seva gent», p. 29. Web.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «M», p. 213. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Lloc: País Valencià.
Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Parlem del temps. Mar», p. 49. Editorial Noray.