Peix de mar, gran cosa; peix de riu, poca cosa

16 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1951.

Peix de mar, gran cosa; peix de riu, poca cosa

8 fonts, 1951.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).
Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys del Mar. Dites sobre el mar». Web.
Sinònim: Peix de mar és peix, peix de riu no és res.

Peix de mar és peix, peix de riu no és res

6 fonts, 1951.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).
Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys del Mar. Dites sobre el mar». Web.
El producte del mar té molt mèrit per la inclemència del medi, els mitjans i la dedicació que requereix i la seua grandària i sabor.
Sinònim: Peix de mar, gran cosa; peix de riu, poca cosa.

Peix de mar és peix, peix de riu no és re

1 font, 2008.
No ho digueu als pescadors de terra endins que només tenen el riu per a pescar, perquè diuen que el peix és més bo d'agafar i de millor gust.
Sinònim: Peix de mar, gran cosa; peix de riu, poca cosa.

Peix de mar gran cosa, peix de riu poca cosa

1 font, 2006.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.