Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Pel febrer has de llaurar el que el març vulguis sembrar

19 recurrències en 13 variants. Primera citació: 1951.

Al Febrer has de llaurar, el que al Març vulguis sembrar

4 fonts, 2008.

Pel febrer has de llaurar el que el març vulguis sembrar

3 fonts, 1997.
Lloc: Artà.
Lloc: Artà.
El pas de l'any. Febrer.

Per Febrer has de llaurar, el que pel Març vulguis sembrar

2 fonts, 1999.

Al febrer has de llaurar lo que al març vulgues sembrar

1 font, 2011.
Convé estovar la terra uns dies abans de la sembra per tal que les llavors o els plançons arrelen fàcilment. Es pot interpretar com que cal planificar les coses abans d'executar-les.

Al febrer has de llaurar, el que al març vulguis sembrar

1 font, 2018.

Al febrer has de llaurar, el què al març vulguis sembrar

1 font, 2009.

Pel febrer has de llaurar el que al març vulguis sembrar

1 font, 1992.
Recorden al pagès la millor època per a donar la llaurada.

Pel febrer has de llaurar el que, a març, vulgues sembrar

1 font, 1994.
Lloc: País Valencià.

Pel febrer has de llaurar lo que el març vulguis sembrar

1 font, 2008.
Per indicar que s'ha de preparar amb temps suficient allà on s'ha de sembrar.

Pel febrer tens de llaurar lo que el març vulguis sembrar

1 font, 1995.

Pel febrer tens que llaurar / lo que el març vulguis sembrar

1 font, 1951.
Font: Am. Cal. 45.

Per febrer has de llaurar el que pel març vulguis sembrar

1 font, 2021.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan | Parés i Puntas, Anna.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002) | Tots els refranys catalans (Barcelona: Edicions 62, 1999).

Per febrer has de llaurar, el que pel març vulgis sembrar

1 font, 1996.