Pel febrer has de llaurar el que el març vulguis sembrar

17 recurrències en 12 variants. Primera citació: 1951.

Al Febrer has de llaurar, el que al Març vulguis sembrar

3 fonts, 2008.
CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Febrer». Web.

Pel febrer has de llaurar el que el març vulguis sembrar

3 fonts, 1997.
Lloc: Artà.
Lloc: Artà.
El pas de l'any. Febrer.
Hostench, Rosita (1997): Diari de la padrina del Joan «Refranys». Correu electrònic.

Per Febrer has de llaurar, el que pel Març vulguis sembrar

2 fonts, 1999.

Al febrer has de llaurar lo que al març vulgues sembrar

1 font, 2011.
Convé estovar la terra uns dies abans de la sembra per tal que les llavors o els plançons arrelen fàcilment. Es pot interpretar com que cal planificar les coses abans d'executar-les.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Febrer», p. 686. Web.

Al febrer has de llaurar, el que al març vulguis sembrar

1 font, 2018.

Al febrer has de llaurar, el què al març vulguis sembrar

1 font, 2009.
Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català de febrer». Web.

Pel febrer has de llaurar el que al març vulguis sembrar

1 font, 1992.
Recorden al pagès la millor època per a donar la llaurada.

Pel febrer has de llaurar el que, a març, vulgues sembrar

1 font, 1994.
Lloc: País Valencià.
Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «2. Hivern 2.9.1 Refranys de febrer», p. 52. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Pel febrer has de llaurar lo que el març vulguis sembrar

1 font, 2008.
Per indicar que s'ha de preparar amb temps suficient allà on s'ha de sembrar.

Pel febrer tens de llaurar lo que el març vulguis sembrar

1 font, 1995.
Calendari dels pagesos (1995): Calendari dels pagesos de 1995 «Febrer», p. 9. Sociedad General Española de Librería.

Pel febrer tens que llaurar / lo que el març vulguis sembrar

1 font, 1951.
Font: Am. Cal. 45.

Per febrer has de llaurar, el que pel març vulgis sembrar

1 font, 1996.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 35. Web.