Paremiologia catalana comparada digital

Pel febrer neix el bon corder

18 recurrències en 7 variants. Primera citació: 1951.

Pel febrer neix el bon corder

5 fonts, 1951.
El febrer és temps de néixer el bestiar de llana.
De: Amades, Joan.
Ramaderia. Al febrer neix el bestiar de llana.

Mentre passa el febrer va naixent el corder

3 fonts, 1951.
És temps de néixer el bestiar de llana.

Pel febrer també neix el bon corder

3 fonts, 1986.

Pel febrer, neix el bon corder

3 fonts, 1999.
És temps de fer criar les ovelles.
És temps de néixer el bestiar de llana.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan | Parés i Puntas, Anna.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002) | Tots els refranys catalans (Barcelona: Edicions 62, 1999).

Mentre passa el febrer, van naixent el corder

2 fonts, 2008.

Mentre passa el febrer va neixent el corder

1 font, 1983.
El febrer és temps de néixer el bestiar de llana.

Per febrer, naix el bon corder

1 font, 2009.