Paremiologia catalana comparada digital

Per Nadal, ametlles torrades i algun porronet de vi; això és el que m'agrada a mi, però ve poques vegades

15 recurrències en 8 variants. Primera citació: 1947.

Per Nadal, ametlles torrades i algun porronet de vi; això és el que m'agrada a mi, però ve poques vegades

7 fonts, 1951.
Per l'alta muntanya era costum menjar ametlles i beure vi.

Per Nadal, ametlles torrades i algun porronet de vi

2 fonts, 2008.

A Nadal metles torrades / i qualque tassó de vi, / això és lo que 'agrada a mi, / però ve lares vegades

1 font, 2009.
Lloc: Mallorca.

Per Nadal ametlles torrades / i algun porronet de vi, / això és el que m'agrada a mi / però ve poques vegades

1 font, 1947.

Per Nadal, / ametlles torrades, / i un porró de vi, / és lo que 'agrada a mi; / però ve poques vegades

1 font, 1974.
Lloc: Catalunya del Nord.

Per Nadal, ametlles torrades /i algun porronet de vi; / això és el que m'agrada a mi, / però ve poques vegades

1 font, 2008.
Lloc: Bages.

Per Nadal, ametlles torrades í algun porronet de vi; això és el que m'agrada a mi, per?, ve poques vegades

1 font, 2000.

Per Nadal, ametlles torrades i algun porronet de vi; això és el que m'agrada a mi, però ve poques ve

1 font, 1983.
Referit al dejuni de la vigília de Nadal. Obsevant el dejuni hom menjava molt bones torrades, ben untades amb allioli d'advent i ben remullades amb vi calent, per les contrades més fredes.
Lloc: A pagès.