Si no fora per Bernat, Gràcia i Maria, algun dia diríem: ací estava Alzira

7 recurrències en 6 variants.

1. Si no fora per Bernat, Gracia y María, algún día diríem: así estava Alcira (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «S», p. 271. Editorial Arte y Letras.

2. Si no fora per Bernat, Gràcia i Maria, algun dia diríem: ací estava Alcira (1935, 1 font)

Són els tres sants protectors d'Alcira.

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranys personals, p. 24. Editorial Selecta-Catalonia.

4. Si no fóra per Bernat, Gràcia i Maria, algun dia diríem: ací estava Alzira (1992, 2 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «B 709», p. 152. Columna Edicions.

Són els tres sants protectors d'Alzira.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XIII. Referències diverses. Els refranys amb nom de persona», p. 553. Edicions 62.

5. Si no fóra per Bernat, Gràcia i Maria, algun dia diríen: "Ací estava Alzira" (1978, 1 font)

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans «D'un en un». Manuscrit.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte