Paremiologia catalana comparada digital

Val més un dit en es front que una quarterada a l'horta

18 recurrències en 13 variants. Primera citació: 1969.

Més val un dit en el front que una quarterada a l'horta

3 fonts, 2000.
Lloc: Illes Balears.
Lloc: Lloret de Mar.

Val més un dit de cervell que una quarterada a s'Horta

3 fonts, 1978.
És millor el seny que no la riquesa sense enteniment.
Sinònim: Més val un dit an es front que una corterada a s'Horta.

Val més un dit en es front que una corterada a Horta

2 fonts, 2002.
Lloc: Artà.
Lloc: Mallorca.

Més val un dit al front que cent quarterades a l'Horta

1 font, 1992.

Més val un dit en es front que una corterada a s'horta

1 font, 1996.

Val més un dit de cervell que una heminada d'hort

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Mieux vaut un doigt de cerveau qu'un hectare de jardin.
Lloc: Catalunya del Nord.

Val més un dit de cervell que una quartera a l'Horta

1 font, 2000.
És molt millor la intel·ligència que la riquesa.
Lloc: Illes Balears.

Val més un dit de cervell que una quarterada a s'horta

1 font, 1999.
Lloc: Mallorca.

Val més un dit en el front que una quarterada a l'horta

1 font, 2000.
Lloc: Illes Balears.

Val més un dit en el front, que una quarterada a l'horta

1 font, 2000.
Lloc: Illes Balears.

Val més un dit en es front que una corterada a l'horta

1 font, 1969.
Val més el talent que els béns de fortuna.
Lloc: Campanet.

Val més un dit en es front que una corterada a s'horta

1 font, 2010.
Lloc: Llucmajor (Mallorca).

Val més un dit en es front que una quarterada a l'horta

1 font, 2010.
Lloc: Mallorca.