Sense fi ni compte
Sense fonament
Sense fonaments no es fan les cases
Sense formalitat
Sense interès, ningú juga
Sense la creu, ningú hi veu
Sense les dones i els vents no hi hauria tants turments
Sense llevat no es pot fer pa
Sense lloques no hi hauria polls, ni sense soques, rebolls
Sense llum ningú no hi veu