Paremiologia catalana comparada digital

Paremiologia catalana comparada digital

Inclou en la cerca:
  1. Treure's un ull perquè un altre se'n tregui dos (o perquè un altre quedi cec)
  2. Treure's una espina
  3. Tria la roba per la trama i la filla per la mare
  4. Triangularment
  5. Triant, triant, et quedes amb les triadures
  6. Triant, triant, ha fet com la paparra, que s'agafa al més dolent
  7. Triant, triant, s'acaben
  8. Triant, triant, totes al pes
  9. Tric o trit
  10. Tric-trac