Paremiologia catalana comparada digital

Paremiologia catalana comparada digital

Inclou en la cerca:
  1. Val més dir arri que estirar el carro
  2. Val més dir «ja està fet» que «ja ho faré»
  3. Val més dir «madona mengem», que «senyora dejunem»
  4. Val més dir xo que arri
  5. Val més dir-ho que patir-ho
  6. Val més dir-ho que pensar-ho
  7. Val més don Din que don Don
  8. Val més dona de poc que de molt dot
  9. Val més dona que hisenda
  10. Val més donar a enemics que demanar a amics