A Alaior són guixoners

4 recurrències en 2 variants.

1. A Alaior son guixoners (1984, 1 font)

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Pobles de Menorca», p. 264. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

2. A Alaior són guixoners (1992, 3 fonts)

Ho diuen els altres pobles de Menorca per ridiculitzar als alaiorencs.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «87 Alaior», p. 26. Institut Menorquí d'Estudis.