A baix!

17 recurrències en 4 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. A baix (1814, 9 fonts)

Ballot i Torres, Josep Pau (1814): Gramática y apología de la llengua cathalana «Adverbis. Adverbis de lloch. Composts ó frases adverbials», p. 96. Web.

Equivalent en castellà: Abajo.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 27. Editorial Diàfora.

Exclamació hostil contra algú o alguna cosa.

Volem preus justos; a baix l'especulació! A baix la tirania!

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Hostilitat». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Exclamació hostil contra algú o alguna cosa.

El poble reclama els seus drets; a baix la injustícia! / Mori! A baix! A baix els tirans!

Font: R-M / Fr.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Visca». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

3.1 Per descriure.

A dalt / més amunt / a la dreta / al mig / al centre / endins / a l'interior / a baix / més avall / a l'esquerra / als costats / als extrems / enfora / a l'exterior.

Sinònim: A dalt, més amunt, a la dreta, al mig, al centre, a l'interior, a baix….

Gendecat (1996): Curs de Llenguatge Administratiu 1996. GENDECAT «Enllaços precisos», p. 10. Generalitat de Catalunya.

-T'espero a baix.

Monzó, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia «Capítol cinquè- 1.», p. 47. Quinze Grans Èxits AIE.

A la part baixa, oposat a «a dalt».

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «locucions adverbials», p. 78. Editorial Millà.

Wilt es va pujar els pantalons una altra vegada i sospirà. A baix, Emmeline descrivia amb precisió clínica els hàbits d'aparellament de les famelles de hàmster.

Sharpe, Tom (1984): Wilt, més que mai «4», p. 52. Columna Edicions.

Locucions adverbials de lloc.

(1997): Curs d'escriptura catalana «17.1 L'adverbi», p. 17.5.

2. A baix! (1966, 6 fonts)

Equivalent en castellà: ¡Abajo!

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 13. Editorial Pòrtic.

Sinònim: Avall!

Caralt, Ramon (1966): Parleu bé el català - I - Vocabulari d'incorreccions «Locucions adverbials i frases corrents», p. 74. Editorial Claret.

Interj.

Equivalent en castellà: ¡Abajo!

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 27. Editorial Diàfora.

Exclamació hostil contra algú o alguna cosa.

A baix el tirà!

Equivalent en castellà: ¡Abajo!

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Baix», p. 27. Enciclopèdia Catalana.

Crit d'hostilitat.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «exclamacions», p. 54. Editorial Millà.

Crit hostil contra algú o alguna cosa.

Sinònim: Fora!, mori!

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «A», p. 5. Edicions 62.

4. Á baix (1857, 1 font)

Equivalent en castellà: Abajo.

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Analogía. De las partes de la oracion. Capítulo 7. Del adverbio. Adverbios de lugar. Compuestos ó frases adverbiales», p. 132. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.