Quan el cap d'abaix s'engalaverna, el de d'alt no governa

11 recurrències en 7 variants.

2. Quan el cap de baix s'engalaverna, el cap de dalt no governa (2011, 1 font)

El mestre Romeu, en pau reposi, que havia dirigit moltes orquestre, sempre que actuàvem amb una vocalista de bon veure, renyava els músics que no estaven per la feina i els deia: «Quan el cap de baix s'engalaverna, el cap de dalt no governa».

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Memòries d'un mentider sincer - 3. Petons», p. 232. Edicions Proa.

4. Quan el de baix s'emperna, el de dalt no governa (1989, 1 font)

Vinyoles i Vidal, Joan J.; Piqué i Huerta, Ramon (1989): Diccionari eròtic i sexual «Refranys generals», p. 455. Edicions 62.

5. Quan el pern d'abaix governa, el de dalt s'engalaverna (2010, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

6. Quan es cap d'abaix s'engalaverna, es cap de dalt no governa (Mallorca) (2010, 1 font)

Lloc: Segarra i Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.