Paremiologia catalana comparada digital

A Àger, galtes de beceroles i panxa de guitarró

11 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1928.

A Àger, galtes de beceroles i panxa de guitarró

8 fonts, 1951.
Lloc: Vall d'Àger (Noguera).
Lloc: Marina Baixa.
Lloc: Vall d'Àger (Noguera).
Font: G 429, p19.

A Ager, galtes de beceroles i panxa de guitarró

3 fonts, 1928.
Lloc: Os de Balaguer.