Paremiologia catalana comparada digital

Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi; tan fi que cargols, figues i naps vegis nedar

19 recurrències en 14 variants. Primera citació: 1910.

Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi; tan fi que cargols, figues i naps vegis nedar

6 fonts, 1999.

Amb caragols, figues i peres, aigua no hi begues

1 font, 1992.

Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi tan fi, que cargols, figues i naps vegis nedar

1 font, 2009.

Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi, tan fins que cargols, figues i naps vegis nedant

1 font, 1999.
Són aliments difícils de pair i s'han d'acompanyar amb begudes fortes.

Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi, tant fins que cargols figues i naps vegis nedant

1 font, 1951.

Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi, tant fins que cargols, figues i naps vegis nedant

1 font, 2006.

Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi, tant fins que els cargols, figues i naps, vegis nedant

1 font, 2008.
Lloc: Bages.

Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi; tant fins que cargols, figues i naps vegis nedar

1 font, 2008.
Particularment, només veim que el vi es casa amb un plat de caragols ben coents.

Caragols figues i peres aigua no vegues, sinó vi; i tant que caragols, figues i peres vaiguen nadant

1 font, 1915.
De: Martí Cohí, Josep (1916-17).
Lloc: Arrabal de Jesús (Tortosa).

Caragols, figues i naps, aigua no begues, si no vi tant, dasta que caragols, figues i naps, veigues nadant

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Caragols, figues i peres, aigua no begues

1 font, 1915.
De: Torné Balaguer, Joan (1917-18).
Lloc: Sant Carles de la Ràpita.

Caragols, figues i peres, aigua no begues, sinó vi i tant que caragols, figues i peres vaiguen nadant

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Caragols, figues i peres, aigua no begues, sinó vi, i tant, que caragols, figues i peres vajan nedant

1 font, 1992.

Caragols, figues y peres, aigua no begues, sino vi y tant, que caragols, figues y peres vaiguen nadant

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).