Buscar la perduda

14 recurrències en 6 variants.

1. Anar a buscar la perduda (1968, 1 font)

Tenim tostemps, escampats als quatre vents, la mar d'aventurers transhumans, passavolants errants, ocells de pas rodapobles i rodamons, que van a buscar la perduda, però amb la consigna de «Roda el món i torna al Born».

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 19. Catalunya, «comtat gran»», p. 278. Editorial Pòrtic.

3. Buscar la perduda (1868, 9 fonts)

Equival a passar temps en coses de poca importància mentre se n'abandonen d'altres de major interès.

Font: Origen llatí.

Amades i Gelats, Joan (1951): Refranyer català comentat, p. 43. Editorial Selecta-Catalonia.

Y tingué de sortir l'arcalde y l'agutzil pera agafar á quelscunc que buscavan a perduda, com dirse sol, y á altres que aprenian á tocar l'arpa sobre l'hisenda agena.

Briz, Francesch Pelayo (1868): Calendari catalá del any 1869 «Quan Dèu vol de tot vent plou», p. 50. Joan Roca y Bros, Editor.

Aprofitar-se de les circumstàncies.

És molt llest; sempre busca la perduda i de tot treu profit / Sembla que no es mogui, però busca la perduda, i sap aprofitar les bones ocasions.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Aprofitar-se». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Exposar-se a rebre un escarment.

Amb la seva impertinència sembla que busqui la perduda; un dia l'escarmentaran / De tant buscar la perduda, aconseguirà que un dia el facin saltar.

Sinònim: Buscar-se-la.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Provocar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «P 1714», p. 100. Columna Edicions.

Sempre busca la perduda i s'aprofita de la bona fe dels altres.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 129. Llibres de l'Index, S.A..

Aprofitar-se de les circumstàncies.

Sinònim: Especular, estar a la que salta | Veg. tb. Estar a l'aguait.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «B», p. 44. Edicions 62, accepció 1.

Exposar-se a rebre un escarment.

Sinònim: Esposar-se | Veg. tb. Buscar el cos.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «B», p. 44. Edicions 62, accepció 2.

Aprofitar l'ocasió.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Conducta: ocasió», p. 71. Edicions 62.

4. Com qui cerca la perduda (1 font)

La mànega, que tan bella angoixa ens havia feta passar, seguí encara rodant per la cala com qui cerca la perduda.

Ruyra, Joaquim: Mànegues Marines «dins "Antologia de Contes Catalans II" (1983)», p. 19. Edicions 62.

5. Córrer a la perduda (1986, 1 font)

Córrer a la perduda sense ningú que t'estimi.

Costa i Vilanova, Antoni (1986): JEPIC. Port de la Selva 1925, p. 101. Editorial Pòrtic.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte