Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

El primer sempre va al davant, per coix que sigui

15 recurrències en 9 variants. Primera citació: 1915.

El primer va al davant per coix que sigui

4 fonts, 1996.

L'u sempre va davant, per coix que sigui

3 fonts, 1930.
Al·ludeix al seu valor.

El primer sempre va al davant, per coix que sigui

2 fonts, 1992.
Sinònim: Qui primer és al molí, primer engrana | El primer que trenca la flor, se'n porta l'olor | Qui va davant, va endavant | Les veritats del barquer.
Lloc: Blanes (Selva).

El primer va al davant, per coix que sigui

1 font, 2013.
Lloc: És d'abast general.

El primer vá al devant per coix que sigui

1 font, 1915.
Aconsella pendre la iniciativa en totes les coses si's vol avançar. De: Farnés, Sebastià (1923).
Lloc: Canet de Mar.

El primer, per coix que sigui, sempre va al davant / El segon surt de la farina / El terç, és per l'amo / El quart és abans de l'hora / El quint-o, és del govern / El sisè, és moneda molt vella / El setè, qui té set, que begui / El vuit, no és mai ple

1 font, 1977.
I acaba: El nou, no és mai vell | El deu, si deu, que pagui || Aquests deu manaments s'enclouen en dos: porteu la botella i beurem tots dos. Els manaments de la llei del Déu (Segons els pastors de muntanya són deu). M'ho fa arribar Antoni Gimeno a través del correu electrònic, d'un llibre que li arriba a la Sàrria de Llibres.
Lloc: Gurb de la Plana (Osona).

L'u sempre va al davant

1 font, 1999.

L'u sempre va al davant per coix que sigui

1 font, 1987.

L'u va sempre al davant, per coix que sigui

1 font, 2023.
De: Enciclopèdia Catalana.
Font: Diccionari de matemàtiques.