Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Els Morts passats, grans estojats

18 recurrències en 11 variants. Primera citació: 1881.

Els Morts passats, grans estojats

4 fonts, 1995.
Lloc: S'Arenal.
Alzamora Bisbal, Jaume (1995): S'Unió de S'Arenal, 105 «Espigolant dins l'antigor (V). Temps», p. 27. S'Unió de S'Arenal.
Lloc: S'Arenal.
Alzamora Bisbal, Jaume (1996): S'Unió de S'Arenal, 117 «Espigolant dins l'antigor. Temps», p. 31. S'Unió de S'Arenal.
Lloc: Artà.
Esteva, Antoni (1998): Revista Bellpuig, 593 «Refranyer popular. Mes de novembre», p. 26. Revista Bellpuig.
Lloc: Artà.

Els morts passats, grans estotjats

3 fonts, 1992.
Lloc: Artà.

Els morts passats, grans estojats

2 fonts, 2002.
Després de Tots Sants, els grans han d'estar ensacats i al graner.
Lloc: Artà.

Los morts passats, grans estotjats

2 fonts, 1903.

Els Morts passats, / gran estotjats

1 font, 1958.

Els morts passats, / grans estojats

1 font, 2009.
Resada d'estacions, dol de campanes, vols tardorals de fulles caduques sobre el nou sementer.
Lloc: Mallorca.

Els Morts passats, / grans estojats

1 font, 1951.
Lloc: Mallorca.
Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de novembre. 2 de novembre. Els Morts», p. 137. Editorial Barcino.

Els Mòrts passats, grans estojats

1 font, 1881.
Lloc: Mallorca.

Els Morts, passats, grans estotjats

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Los Morts passats, grans estojats

1 font, 2021.
2 Novembre.
Lloc: Mallorca.

Los Morts passats, grans estotjats

1 font, 1902.