Paremiologia catalana comparada digital

Fer-li la vida

25 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1803.

Fer la vida

7 fonts, 1803.
F. donar menjar.
Equivalent en llatí: Alimenta praebere.
F. donar menjar.
Equivalent en castellà: Hacer el pico, el plato, el papo.
F. mantenir á algú, donarli mènjar.
Equivalent en llatí: Alere, sustentare.
F. mantenir á algú, donarli mènjar.
Equivalent en castellà: Hacer el plato, el pico, el papo.
Equivalent en castellà: Mantener, hacer el pico.
Crec que l'últim camí que la vaig sentir va ser a un pagès que contractava un plegador d'avellanes. El pagament de la fenya era en part amb diners i en part fent-li la vida: menjar, lloc per a dormir.
Dur una vida disbauxada.
Exercir la prostitució.
Exercir la prostitució.
Mantenir.
Viure de manera disbauxada.
Recollit entre cometes per Codina a "Resum d'Història del Prat", p. 81, sembla referir-se a guanyar-se el menjar.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Fer la vida (a algú)

4 fonts, 1982.
Equivalent en castellà: Mantener (a alguien).
Mantenir algú, donar-li menjar suficient per al seu sosteniment.
Cal fer la vida als fills fins que puguin mantenir-se per ells sols / Està de mosso en una masia; és cert que no guanya gaire, però li donen allotjament i li fan la vida, i això el compensa / Aquella senyora treballava en aquella casa i li feien la vida.
Sinònim: Assegurar el pa (a algú), portar (algú) a les costelles.
Font: * / R-M / R-M.
Mantenir-lo.
Sinònim: Alimentar, nodrir, sustentar, posar el plat a taula.
Mantenir algú.

Fèr la vida

1 font, 1839.
Fr. Mantenir á algú.
Equivalent en llatí: Alere.
Fr. Mantenir á algú.
Equivalent en italià: Dare il vito.
Fr. Mantenir á algú.
Equivalent en castellà: Hacer el papo.
Fr. Mantenir á algú.
Equivalent en castellà: Hacer el pico.
Fr. Mantenir á algú.
Equivalent en castellà: Hacer el plato.
Fr. Mantenir á algú.
Equivalent en francès: Nourrir.
Fr. Mantenir á algú.
Equivalent en italià: Spesare.
Fr. Mantenir á algú.
Equivalent en llatí: Sustentare.

Fer la vida a algú

1 font, 1979.
Mantenir-lo.