Paremiologia catalana comparada digital

Hivern gelat, poca palla i molt blat

29 recurrències en 7 variants. Primera citació: 1951.

Hivern de gelades, molt gra i poca palla

14 fonts, 1951.
Concepte d'hivern.
Què diu el refranyer sobre les gelades i el balt.
A l'hivern, uan moltes plantes estan en repòs, les gelades, si no són d'una força anormal, fan poc mal. Algunes plantes, com els cereals en resulten beneficiades perquè paralitzen el creixement de la part aèria a canvi d'un millor arrelament. Moltes són t.
Lloc: Pla de l'Estany.
Los refranes hacen alusión a los siguientes conceptos climáticos. Días asociados a la niebla invernal y a las nevadas. A la necesidad de tener abrigo por el frío invernal. A disfrutar y aprovechar los días soleados del invierno. A no fiarse de la apariencia de días soleados de la estación sin olvidar que son días de invierno. El invierno es largo y tarde o temprano afecta el rigor invernal. Si el invierno es húmedo y el verano seco es un patrón normal climático. De: Amades.

Hivern gelat, poca palla i molt blat

9 fonts, 1951.
Què diu el refranyer sobre les gelades i el balt.

Hivern gelat, / poca palla i molt blat

2 fonts, 1974.
Lloc: Catalunya del Nord.
Respecte a la claror. De: Amades, Joan.
Lloc: Bellvís.
Font: Costumari català.

Hivern de gelades, / molt gra i poca palla

1 font, 2005.
Respecte a la claror. De: Amades, Joan.
Lloc: Bellvís.
Font: Costumari català.

Hivern de gelades, molt de gra i poca palla

1 font, 2008.
Bon resultat. Veg. també les següents.

Hivern gelat poca palla i molt blat

1 font, 2019.
Los refranes hacen alusión a los siguientes conceptos climáticos. Días asociados a la niebla invernal y a las nevadas. A la necesidad de tener abrigo por el frío invernal. A disfrutar y aprovechar los días soleados del invierno. A no fiarse de la apariencia de días soleados de la estación sin olvidar que son días de invierno. El invierno es largo y tarde o temprano afecta el rigor invernal. Si el invierno es húmedo y el verano seco es un patrón normal climático. De: Amades.

Hivern gelat, poca palla i molt de blat

1 font, 1983.
Concepte d'hivern.