Paremiologia catalana comparada digital

No hi ha mal petit, ni petit enemic

26 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1987.

No hi ha mal petit ni petit enemic

14 fonts, 1987.
Publili Siros ja expressava la segona part d'aquesta dita. De: Publili Sirus.
Equivalent en llatí: Inimicum quamvis humilem docti est metuere.
Font: 294 (cfr. II.140).
Sinònim: Un mosquit espatlla un orgue.
Lloc: Alt Pirineu.
El mal, per definició, és dolent, ja que es tracta d'una alteració de les condicions fisiològiques normals; el mateix passa amb els enemics. Aquí s'aconsella que no s'ha d'infravalorar cap dels dos.
Equivalent en castellà: No hay mal pequeño ni pequeño enemigo.
Mai no s'ha de menysprear l'enemic, per insignificant que sigui.
Equivalent en llatí: Hostis etiamsi vilis, numquam contemnendus.
Font: HW 11230a.
És de savis témer l'enemic, per petit que sigui. De: Publili Sirus.
Equivalent en llatí: Inimicum quamvis humilem docti est metuere.
Font: I 26.
Lloc: Marina Baixa.
Equivalent en llatí: Inimicum quamvis humilem docti est metuere.
Enemigo.
Equivalent en castellà: No hay enemigo pequeño.

No hi ha mal petit, ni petit enemic

10 fonts, 1990.
Qualsevol mal ha de ser sempre tengut en compte.
Equivalent en esperanto: Eĉ pinglo povas koron trapiki.
Sinònim: Veg. Un mosquit espatlla un orgue.
Equivalent en castellà: No hay enemigo pequeño.

No hi ha mal ni enemic petit

1 font, 2008.
Les dues coses són per tenir-les sempre en compte.

No hi ha mal petit no petit enemic

1 font, 2003.