Paremiologia catalana comparada digital

Passar ratlla

22 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1805.

Passar ratlla

9 fonts, 1970.
Equivalent en castellà: Rayar, tachar.
Sinònim: Començar de cap i de nou.
Assenyalar amb mangre la circumferència de la bóta.
Lloc: Falset.
A mesura que comprovaven l'existència de tots i cada un dels articles consignats en l'escrit, anaven passant ratlla a la llista.
Lloc: Vic (Osona).
Què dirien? L'acusarien de filla desagraïda: de passar ratlla, de privar el pare difunt del consol que les misses i les absoltes anuals li aportaven.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
Invalidar un escrit traçant-hi al damunt una ratlla.
Oblidar del tot un afer, una situació, poc agradable en relació amb algú.
Anul·lar un escrit.
Sinònim: Esborrar, ratllar, suprimir, cancel·lar, inutilitzar, abolir.
Deeixar per llest un afer.
Sinònim: Veg. Passar l'esponja.
No pensar-hi més.

Passar-hi ratlla

3 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: Echar raya.
No vull sentir a parlar més d'aquestes misèries: estic disposat a passar-hi ratlla.
Lloc: Vic (Osona).
Anul·lar quelcom, donar per pagat.

Passar ralla

2 fonts, 1805.
F. d'algun escrit per borrarlo.
Equivalent en llatí: Obductis lineis scriptum delere.
F. d'algun escrit per borrarlo.
Equivalent en castellà: Tachar.
Fr. Esborrar algun escrit.
Equivalent en llatí: Obductis lineis scriptum delere.
Fr. Esborrar algun escrit.
Equivalent en italià: Radere.
Fr. Esborrar algun escrit.
Equivalent en francès: Raturer.
Fr. Esborrar algun escrit.
Equivalent en italià: Scancellare.
Fr. Esborrar algun escrit.
Equivalent en castellà: Tachar.

Passar ratlla (a alguna cosa)

2 fonts, 2004.
Anul·lar un escrit / invalidar un escrit traçant-li al damunt una ratlla.
Vés passant ratlla a tots els objectes relacionats que et diré / Les dues primeres coses de la llista ja estan fetes; pots passar-hi ratlla.
Font: R-M.
Deixar per llest un afer / deixar de pensar en una cosa o de parlar-ne, obrar com si tal cosa no hagués estat feta o dita.
No cal parlar més d'aquesta qüestió; ja s'ha acabat; passem ratlla / No hi pensem més: passem-hi ratlla.
Sinònim: Passar l'esponja, passar pàgina, fer taula rasa (d'alguna cosa), treure's (algú o alguna cosa) del cap.
Font: R-M / EC.