Posar-hi la mà

12 recurrències en 6 variants.

2. Posar la mà (en alguna cosa) (2004, 1 font)

Cooperar en alguna cosa / ajudar en una obra feta en comú.

Des que ha posat la mà en la gestió del diari, la comptabilitat funciona molt bé / Ha quedat molt ben polit, però és que també hi ha posat la mà un amic nostre que en sap molt.

Font: * / R-M.

3. Posar, ó posarhi la ma (1805, 1 font)

F. met. corregir algun desòrde la persona autorisada per ferho.

Equivalent en castellà: Poner la mano.

F. met. corregir algun desòrde la persona autorisada per ferho.

Equivalent en llatí: Remedium adhibere.

4. Posar, posarhi la ma (1805, 1 font)

F. met. corregir algun desòrde la persòna autorisada per ferho.

Equivalent en castellà: Poner la mano.

F. met. corregir algun desòrde la persòna autorisada per ferho.

Equivalent en llatí: Remedium adhibere.

5. Posar, posarhi ma (1805, 1 font)

F. comensar algun' obra.

Equivalent en llatí: Operi manus adhibere.

F. comensar algun' obra.

Equivalent en castellà: Poner mano, ó la mano.

F. posar, remey, òrde en alguna cosa.

Sinònim: V. Posar la ma.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte