Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Qui va i ve, porta el diner

4 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1918.

Qui va i ve, porta el diner

3 fonts, 1992.
En al·lusió a l'emigrant que, si torna, és perquè ha fet fortuna.
Fa referència a l'emigrant, per significar que quan torna és senyal que ha fet alguna fortuna.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2766 Va», p. 373. Institut Menorquí d'Estudis.

Qui va i ve, / porta 'l diner

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.