Paremiologia catalana comparada digital

Ser l'amo del ball

14 recurrències en 5 variants. Primera citació: 1950.

Ésser l'amo del ball

5 fonts, 1950.
Poder dominar en un afer.
Cal reconèixer que malgrat els seus opositors, ell és l'amo del ball; sortirà guanyador de la prova.
Sinònim: Menar la dansa, tenir la paella pel mànec, ésser de l'olla.
Font: R-M.
Poder dominar en un afer.
Sinònim: Prevaler, sobresortir | Veg. tb. Tenir la paella pel mànec.

Ser l'amo del ball

5 fonts, 1997.
Sinònim: Remenar les cireres.
Dominar en un assumpte.
Sinònim: Ser l'amo del carxofer.
Remenar les cireres.
Tenir les de guanyar.

Esser l'amo del ball

1 font, 2000.
Esser el qui comanda i fa sa voluntat damunt els altres.
Lloc: Illes Balears.

L'amo del ball

1 font, 2008.
El qui comanda i fa sa voluntat damunt els altres.

Ser amo del ball

1 font, 2012.