Un barber afaita l'altre

5 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1992.

Un barber afaita l'altre

3 fonts, 1992.
Els de la mateixa professió es fan favors uns als altres. A cosa pareguda avui s'anomena "corporativisme"
La gent d'una mateixa professió es fan favors recíprocs.

Un barber afaita... l'altre

1 font, 2017.

Un barber afeita l'altre

1 font, 2008.