Paremiologia catalana comparada digital

Sant Marc, patró dels ruixats
Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens deixeu
Sant Marcel·lí, bo per l'aigua, bo pel vi
Sant Mariet va ser sastre i després va ser lladró
Sant Martí escampa la farina
Sant Martí i sant Menna, dos soldats amb una pena
Sant Martí va ser lladre, i després va fer de sastre
Sant Martí, la flor del pi
Sant Martí, torneu-me el vi
Sant Mateu arribat, verema el savi i l'orat