Vent de ponent, ronca el torrent
Vent de ponent, vent calent
Vent de ponent, vent de fam
Vent de port i tavernera, mai n'ha mort cap al darrere
Vent de rafegada, vent de durada
Vent de Sanahuja, posa't sota la pluja
Vent de Sant Magí no plou ni fa aclarir
Vent de serení, vent de matí
Vent de terra, el mar no mou guerra
Vent de tramuntana, l'aigua en la muntanya