A Binifadet, fan i callen

8 recurrències en 5 variants.

2. A Binifadet (Sant Luis), fan i callen (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XXXVII.- Pobles (nacions, tèrres…). II. De Menorca. a) Pobles», p. 325. Institut Menorquí d'Estudis.

3. A Binifadet (sant Lluís), fan i callen (1993, 1 font)

Així se sol contestar a la consulta que sol fer-se sobre un propòsit que de dur-se a terme tindria qualque inconvenient, però que convé fer-ho.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «406 Binifadet», p. 66. Institut Menorquí d'Estudis.

4. A Binifadet fan i callen (1951, 1 font)

5. A Binifadet, fan i callen (1992, 3 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La terra i la llibertat. Pobles», p. 202. Edicions Tres i Quatre.

Malgrat que hi hagi inconvenients si s'ha de fer es fa.