A banderes desplegades

8 recurrències en 3 variants.

2. A banderes desplegades (1995, 6 fonts)

En senyal de guerra; obertament.

Equivalent en castellà: A banderas desplegadas.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Bandera», p. 28. Enciclopèdia Catalana.

Sense reserva, sense amagar-se de res / en senyal de guerra, obertament.

Tot el que ell pensa ho diu a banderes desplegades / Aquell ministre actuava sempre ben a banderes desplegades.

Sinònim: Sense reserves, a la destapada, a plena llum, a la cara, a tot vent.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Obertament». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Obertament, sense reserves.

Li va replicar a banderes desplegades.

Sinònim: A cara descoberta.

Equivalent en castellà: A banderas desplegadas.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Bandera». Editorial Barcanova.

Fer o dir les coses clarament, sense amagar res.

Li va replicar a banderes desplegades.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Bandera f.», p. 43. Edicions 62.

Sense reserva, sense amagar-se de res.

Sinònim: Ostensiblement, obertament, declaradament, públicament, francament.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «A», p. 5. Edicions 62.

Manera de parlar: amb franquesa.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Relacions socials. Conversa», p. 88. Edicions 62.