A bastament

19 recurrències en 4 variants.

1. A bastament (1910, 16 fonts)

Prou, en quantitat suficient.

Amb aquest pa en tindrem a bastament per a dos àpats / Els soldats tenien municions a bastament per a resistir l'atac enemic.

Sinònim: A bastança.

Font: R-M.

En quantitat o grau suficient.

Ho saps a bastament.

El jove donà les gràcies a les dues germanes a bastament.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XIV», p. 118. L'Avui / El Punt Avui.

Sinònim: Prou.

Gendecat (1996): Curs de Llenguatge Administratiu 1996. GENDECAT «Exercici Relacioneu (2)», p. 188. Generalitat de Catalunya.

En quantitat suficient.

Gendecat (1996): Curs de Llenguatge Administratiu 1996. GENDECAT «Exercici Relacioneu (2)», p. 191. Generalitat de Catalunya.

Terminologia de Llenguatge Administratiu.

Sinònim: Prou, a bastament.

Equivalent en castellà: En cantidad suficiente.

Gendecat (1996): Curs de Llenguatge Administratiu 1996. GENDECAT «Terminologia. Fraseologia», p. 36. Generalitat de Catalunya.

Loc. adv. en quantitat suficient.

Sinònim: Suficientment, bastantment, a bastament, a bastança, en quantitat suficient.

[...] la incipient burgesia es pot riure de l'edat mitjana, que ja ha superat a bastament.

En quantitat suficient.

Retrobar-se novament va compensar a bastament els mesos de llunyania.

Sinònim: A bastança.

Equivalent en castellà: Bastante; En cantidad suficiente.

Prou, en quantitat suficient.

Sinònim: Suficientment, bastantment, a bastança.

Sinònim: A bastança.

Equivalent en castellà: En cantidad suficiente.

Riera, Manel (1985): Correspondència comercial i privada en català, p. 203. Editorial Llar del Llibre.

Tornà desconsolada: a París no es trobarien orquídies a bastament i calia comanar-les a Niça.

Villalonga, Llorenç: Marcel Proust intenta vendre un de Dion-Bouton «dins "Antologia de Contes Catalans II" (1983)», p. 222. Edicions 62.

2. Això supera a bastament les nostres espectatives (2010, 1 font)

A bastament vol dir que supera prou, suficientment, les nostres espectatives.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

3. Canviar a bastament (1969, 1 font)

La setmana següent, Ingham va canviar a bastament d'idea sobre la novel·la.

Highsmith, Patricia (1969): El tremolor de l'engany «XVI», p. 149. L'Avui / El Punt Avui.

4. Demostrar a bastament (1 font)

No contenta d'haver demostrat a bastament que és una experta en cinema i literatura actuals, abans-d'ahir esbombava per les ones diocesanes les seves idees sobre….

Salom, Joan: Avui «"La sopa d'all". "Llengua de drap"», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.