Any de profit: sol al novembre i pluja a l'abril

15 recurrències en 6 variants.

1. Any de profit, / sol per novembre i pluja per abril (1951, 1 font)

Font: Am. Cal. 94.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de novembre», p. 134. Editorial Barcino.

2. Any de profit, sol al novembre i pluja a l'abril (1999, 1 font)

Es considerava un bon any.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Les estacions. L'any», p. 186. Edicions 62.

3. Any de profit, sol en novembre, pluja a l'abril (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 1673», p. 592. Columna Edicions.

4. Any de profit, sol pel novembre i pluja per l'abril (1951, 5 fonts)

Quant a aquest mes.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català V «Novembre», p. 557. Salvat, S.A. de Ediciones.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del calendari. Novembre», p. 997. Editorial Selecta-Catalonia.
Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Novembre». Web.

5. Any de profit, sol per novembre i pluja per l'abril (2008, 1 font)

És el temps desitjat en el moment oportú.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «3. Astres i temps. 3.3. Pas del temps. 3.3.7. Any (vegeu també 4.1 Anyades i 9.2 Edats) Refranys», p. 182. Editorial Moll.

6. Any de profit: sol al novembre i pluja a l'abril (1993, 6 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Novembre», p. 241. Edicions Tres i Quatre.
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «EL TEMPS QUE PASSA. ELS MESOS», p. 11. L'Avui / El Punt Avui.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Any». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mesos». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Oratge». Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Novembre», p. 153. Edicions 62.