Pagar la patenta

11 recurrències en 4 variants.

2. Pagar la patenta (1951, 7 fonts)

Allò que fan suportar els antics d'un cos al nou que hi entra. Perjudici rebut per manca d'experiència.

Equivalent en castellà: Pagar la novatada.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 63. Edicions 62.

Haver de pagar una cosa a desgrat. La «patenta» és el dret de pas que la fadrinalla dels pobles feia pagar antigament en passar per llur terme un casament o tan sols la núvia, quan anava a casar-se.

Amades i Gelats, Joan (1951): Refranyer català comentat, p. 182. Editorial Selecta-Catalonia.

Equivalent en castellà: Pagar la novatada.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 167. Editorial Pòrtic.

Sortir algú, la primera vegada que fa una cosa, perjudicat per la seva manca d'experiència.

El primer dia els companys li van fer bromes pesades i ell va pagar la patenta, després ja es va espavilar / No tenia idea de com funcionava aquella organització i em van fer pagar la patenta; em van ensarronar.

Sinònim: Pagar l'aprenentatge, pagar la festa.

Font: * / R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Perjudicat». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Pagar alguna cosa a desgrat.

Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «LES FRASES FETES», p. 53. L'Avui / El Punt Avui.

Allò que fan suportar els antics d'un cos al nou que hi entra. Perjudici rebut per manca d'experiència.

Sinònim: Pagar l'aprenentatge.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «P», p. 257. Edicions 62.

Sortir perjudicat per inexperiència.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Resultats: perjudici», p. 80. Edicions 62.

3. Pagar la patenta (o l'aprenentatge) (2007, 1 font)

Sinònim: Fer una quintada.

Equivalent en castellà: Pagar la novatada.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «423», p. 126. Garsineu Edicions.